Odpust parafialny – św. Józefie patronie nasz módl się za nami…

 

ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA

W ciągu roku liturgicznego każda parafia przeżywa uroczystość odpustową, tak zwane imieniny parafii. W tym dniu w sposób szczególny czci się patrona naszej parafii – św. Józefa Rzemieślnika. W naszej wspólnocie odpust obchodzony jest 1 maja. Centralnym wydarzeniem jest suma odpustowa, którą poprowadzi specjalnie zaproszony Kapłan i wygłosi kazanie. W tym roku będzie ks. Wiesław Kałamarz – proboszcz w Krościenku Wyżnym – diecezja przemyska.

Chciejmy głęboko duchowo przeżyć ten czas łaski dany nam przez Boga. Wdzięczni Panu Bogu za dar wielkiego patrona Świętego Józefa prośmy Go o opiekę i wstawiennictwo przed Bożym Tronem dla Księdza Proboszcza oraz wszystkich parafian.

redakcja

Brak możliwości komentowania.