Betlejemskie światło pokoju

Hasło ,,Odważnie twórzmy pokój’’ to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Już po raz 26 Betlejemskie Światełko dotarło do Polski. Akcję zapoczątkowało w 1986 roku Austriackie Radio i Telewizja w Linzu jako działanie charytatywne na rzecz niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Akcja obejmuje prawie całą Europę. Światełko co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia tam w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentów. W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich najczęściej na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP ,,Głodówka”,  płomyk trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a oni przekazują do mieszkańców miast i wsi. Polscy harcerze przekazują Światełko również do wschodnich sąsiadów- do Rosji, na Litwę, Białoruś, Ukrainę. Czasami na zachód Niemiec i na Północ Dani.

Do naszej parafii Betlejemskie Światełko Pokoju zostało przywiezione 23 grudnia przed poranną Mszą Świętą przez 2 harcerki Oktawia i Patrycja z naszej parafii uczęszczające do gimnazjum w Kupnie. Dziewczyny przybliżały historię jego powstania. Po skończonej Eucharystii można było sobie odpalić światełko i zanieść do swoich domów. Kto nie wziął światełka z kościoła to dziewczęta w ciągu dnia roznosiły go po domach. Przynosi nam ono ciepło, miłość pokój i nadzieję oraz tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

Brak możliwości komentowania.