Nabożeństwo fatimskie w naszej parafii

 

Nabożeństwo Fatimskie  –  od 13 maja do 13 października

 

Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jest otwarte ku coraz nowym pokoleniom. Ku coraz nowym znakom czasu. Trzeba do niego wciąż powracać. Podejmować je wciąż na nowo.’’

                                                                                                                       Jan Paweł II, Fatima 13 V 1982 r.

 

Nabożeństwo Fatimskie jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi; do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Wyzwala gorącą modlitwę, rodzi radość ze spotkania z Maryją, która prowadzi lud do Swojego Syna. Wieczorna procesja ze świecami i figurą Matki Bożej przypomina Fatimę  i to, co się tam działo w czasie objawień Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi – dziś już błogosławionym. Nabożeństwo Fatimskie uczy nas codziennego trwania w zjednoczeniu z Chrystusie poprzez stanie przy Sercu Maryi. Ona ogarnia nas swoim Niepokalanym Sercem i uczy żyć tym czego pragnie od nas Bóg.

Nabożeństwo Fatimskie w naszej parafii zostało wprowadzone teraz 13 maja 2016r.  Wyszło z inicjatywy  Ks. Proboszcza i Akcji  Katolickiej. Rozpoczęło się ono Eucharystią, której przewodniczył zaproszony Ks. Rafał Flak, który wygłosił piękne kazanie o tym co Maryja przekazywała w orędziu  trzem pastuszkom -zachęcając do modlitwy i pokuty. Po Mszy Świętej figura MB Fatimskiej została uroczyście poświęcona i odmówiliśmy Litanię Loretańską. Figurę Pani Fatimskiej wzięła Akcja Katolicka i przeniosła przed kościół, tam zostało przeczytane rozważanie różańcowe – część bolesna oraz odmówiona dziesiątka różańca. Później figurę przejmowały wyznaczone róże, odmawiając  poszczególne tajemnice; Róże; Św. Józefa, Matki Bożej Fatimskiej, bł. Karoliny, Św. Jana Pawła II. Między tajemnicami  idąc w procesji śpiewaliśmy pieśni maryjne. Na końcu zostało udzielone błogosławieństwo i odśpiewany Apel Jasnogórski. Chcemy w dalszym ciągu odpowiadać na prośbę Matki Bożej i już teraz zapraszamy na kolejne nabożeństwa.

Dziękujemy Panu Bogu i Maryi za pogodę dzięki której mogliśmy przejść tą drogę oraz wszystkim parafianom którzy uczestniczyli w tym pierwszym nabożeństwie fatimskim. Szczęść Boże!

Brak możliwości komentowania.