Dziewczęca Służba Maryi w Przedborzu

Dziewczęca Służba Maryjna

Formacja Dziewczęcej Służby Maryjnej – polega na uczestnictwie w cotygodniowych spotkaniach, na których razem z Ks. Proboszczem modlimy się i odkrywamy treść Ewangelii przez zabawę, pracę w grupach, śpiew oraz tematyczne pogadanki.

Jest to przede wszystkim formacja wewnętrzna w duchu maryjnym. Wpatrzone w Jej przykład uczymy się w Bożym świetle postrzegać to, co nas otacza, gorliwie kochać i poznawać Matkę Najświętszą, modlić się do Niej i Ją naśladować i tak jak ona „służyć” Panu Jezusowi i Kościołowi.

Nasza wspólnota obecnie skupia 9 dziewcząt od 4 klasy szkoły podstawowej do szkoły gimnazjalnej.

Dziewczęca Służba Maryjna spełnia w naszej parafii różne funkcje. Dziewczęta uczestniczą w niedzielnych Mszach Świętych śpiewając psalmy, czytają Pismo Święte oraz obstawiają Msze Święte. Do ich zadań w życiu codziennym należy gorliwa modlitwa i pomaganie innym.

Ponadto Dziecko Maryi żyje w łasce uświęcającej, bierze czynny udział w Eucharystii, pogłębia swoją wiedzę religijną, śpieszy bliźnim z pomocą oraz jest apostołem wśród otoczenia.

 

Obowiązki członka wspólnoty DSM

  1. Wiernie wypełniać „5 zadań”:

–  Będę ochotnie wypełniać polecenia rodziców i wychowawców.

–  Będę starać się, aby w mej grupie zawsze panowała zgoda i miłość.

–  Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni.

–  Będę łączyć się z cierpieniami Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne.

–  Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu.

  1. Przychodzić na każde spotkanie grupy.
  2. Codziennie przy pacierzu odmawiać modlitwę ofiarowania:

O Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję.

Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie.

Gdy przeto Twoją jestem o dobra Matko,

broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej. Amen.

 

Jak włączyć się do DSM ?  Nic prostszego!

Wystarczy tylko chcieć coś z siebie dać.

Komu? – Matce Najświętszej, grupie i innym ludziom.

Zgłosić swoją gotowość i przyjść na spotkanie.

Zachęcam wszystkie chętne dziewczynki do przyłączenia się do nas.

Jako Przewodnicząca Grupy DSM w naszej Parafii – zapraszam serdecznie!  Natalia

 

Patronkami bielanek są Najświętsza Maryja Panna i św. Maria Goretti.

Św. Maria Goretti

Brak możliwości komentowania.