Akcja Katolicka w Przedborzu

Akcja Katolicka – co to takiego?

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną uczestniczą w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Podejmując wezwanie Ojca Świętego, Konferencja Episkopatu Polski w 1996 roku powołała do życia Akcję Katolicką w Polsce, która jeszcze bardziej włączy ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską. Podstawową komórką Akcji Katolickiej jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej – w skrócie POAK.

Nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika powstał w październiku 2014 roku. Inicjatorem jego utworzenia był Ks. Proboszcz. Obecnie nasz oddział liczy 11 członków, włącznie z księdzem. Spotkania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca po mszy św. Przed Mszą Św. odmawiany jest różaniec w intencji naszej Ojczyzny.

Prezesem Akcji Katolickiej w naszej parafii jest pani Stanisława Śpiewak. Asystentem kościelnym  jest ks. Józef Jaworski.

Każde spotkanie rozpoczynamy i kończymy wspólną modlitwą. Przerabiamy poszczególne tematy z możliwością dyskusji tematycznej, a następnie omawiamy aktualne sprawy Kościoła, naszej wspólnoty parafialnej oraz związane z działalnością naszego oddziału.

Ponadto przygotowujemy i prowadzimy adoracje, wspieramy księdza  przy organizacji pielgrzymek, angażujemy się w liturgię, modlitwę w kościele, prowadzenie Drogi Krzyżowej, a także bierzemy udział w spotkaniach na szczeblu dekanalnym i diecezjalnym.

Uczestnictwo w Akcji Katolickiej ma służyć rozwojowi całej chrześcijańskiej wspólnoty, realizacji duszpasterskich przedsięwzięć i ożywianiu duchem Ewangelii wszystkich dziedzin życia.

Zadaniem członka Akcji Katolickiej jest:

– udział w spotkaniach modlitewno – formacyjnych,

– pogłębianie wiary i duchowości chrześcijańskiej

– czynny udział w życiu parafialnym.

– osobisty rozwój duchowy

Świętem patronalnym jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest błogosławiony Stanisław Starowieyski i  św. Wojciech.                                                                                                       Jeśli pragniesz podjąć współodpowiedzialność za dzieło ewangelizacji – zapraszamy do współpracy i uczestnictwa w naszym oddziale Akcji Katolickiej!

Św. Wojciech

Brak możliwości komentowania.