Pamiętajmy o naszych zmarłych…

Listopad – to czas wzmożonej pamięci modlitewnej za tych, którzy zakończyli już ziemską pielgrzymką, przeszli bramę śmierci i w tajemnicy świętych obcowania tworzą wraz z nami szczególną wspólnotę. Odwiedzając groby naszych bliskich, modlimy się, aby radowali się szczęściem wiecznym, oglądania Boga twarzą w twarz oraz aby wspomagali nas w drodze do świętości. Nasza modlitwa jest konieczna dla dusz w czyśćcu cierpiących, którzy jeszcze przez oczyszczenie z niedoskonałości czekają na naszą pomoc modlitewną. One nie mogą sobie dopomóc, ale my możemy przez nasze modlitwy, ofiarowane msze św., dobre uczynki, odpusty zupełne i cząstkowe, ofiarowane cierpienia – skrócić ich cierpienia w oczekiwaniu zbawienia.

Warunki zyskiwania odpustów za zmarłych ;
1. stan łaski uświęcającej (spowiedź)
2. przyjęcie komunii św.
3. modlitwa na cmentarzu ( Wierzę w Boga, Ojcze Nasz i dowolna w intencjach Ojca św.)
4. wyzbycie się przywiązania nawet do grzechu lekkiego.
Od 1 – 8 .11 zyskujemy odpust zupełny, a w pozostałe dni listopada – odpust cząstkowy.

PAMIĘTAJMY O NICH ZAWSZE…

Brak możliwości komentowania.