Odpust św. Józefa Rzemieślnika

W tym roku sumie odpustowej ku czci św. Józefa 01.05. 2015 . o 11.00 przewodniczył nasz rodak ks. Stanisław Saj – przeżywający 45 rok posługi kapłańskiej. Jest długoletnim proboszczem i budowniczym pięknej świątyni w Słotowej koło Pilzna. Mszy św. celebrowali; ks. Adam Samel – kustosz sanktuarium w Głogowie Małopolskim, kaznodzieja- ks. Krzysztof oraz ks. dr Józef Mucha – dyrektor diecezjalnej drukarni – nasz rodak. Kazanie odpustowe wygłosił ks. Krzysztof Kudławiec – misjonarz z Ekwadoru, kolega kursowy ks. proboszcza. W kazaniu ukazał nam św. Józefa jako wzór pracowitości i wskazał na konieczność ponownego doceniania wartości pracy w rozwoju osobowości człowieka. W drugiej części kazania opowiedział o swojej 13 letniej posłudze misyjnej w tym egotycznym kraju. Prosił nas o modlitwę i wspieranie misji. W czasie procesji przy udziale licznego duchowieństwa z dekanatu Kolbuszowa Zachód i Wschód oraz rzeszy parafian i gości – została poświęcona nowa figura św. Józefa i zawierzenie parafii Jego szczególnej opiece. Warto wspomnieć, iż w tym dniu odwiedził naszą wspólnotę drugi ks. misjonarz z Ekwadoru Dariusz Miąsik. Był to szczególny czas łaski dla naszej wspólnoty parafialnej.

Brak możliwości komentowania.