Triduum paschalne -męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa

 

Triduum Paschalne. Obchód liturgiczny w Kościele rozpoczynający się w Wielki Czwartek wieczorem, a kończący się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego i jest traktowany jako jedna wielka liturgia męki, śmierci i zmartwychwstania .

         Triduum nazwa pochodzi to z języka łacińskiego i oznacza „trzy dni”, chociaż w praktyce może wydawać się, że Triduum Paschalne trwa 4 dni i składa się z Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Niedzieli Zmartwychwstania. Rozbieżność ta wynika z faktu, że obchód niedzieli i uroczystości rozpoczyna się w Kościele wieczorem dnia poprzedniego. Zatem Triduum Paschalne rozpoczyna się wieczorem w Wielki Czwartek, czyli w wigilię Wielkiego Piątku. Potem jest Sobota, która zaczyna się wieczorem w Piątek, i Niedziela, która zaczyna się w sobotni wieczór. W takim razie liturgia zajmuje, zgodnie z nazwą, 3 dni, przy czym te trzy dni stanowią jeden wspólny obchód liturgiczny; żadna z liturgii tych dni nie kończy się błogosławieństwem czy rozesłaniem.

Z kolei drugi człon nazwy – Paschalne – wywodzi się od hebrajskiego słowa „pesach”, które oznacza „przejście” i w chrześcijaństwie odnosi się do przejścia człowieka ze stanu grzechu do stanu odkupienia; przejścia Jezusa z tego świata do Ojca oraz prawdziwego i ostatecznego przejścia od śmierci do życia, które to dokonało się przez ofiarę Chrystusa na krzyżu.

         Pascha Chrystusa nie jest tym samym, co Pascha żydowska, czyli święto obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej, ale z niej się wywodzi. Jak podaje Księga Wyjścia (Wj 12) wyjście Żydów z Egiptu poprzedziło rytualne spożycie baranka paschalnego. Ofiara z baranka stała się zatem ważnym elementem celebracji święta Paschy. W chrześcijaństwie to właśnie Chrystusa uznaje się za Baranka Paschalnego, który dopełnił zbawczej ofiary za grzechy całego świata. To właśnie podczas uczty paschalnej, Jezus ustanowił sakrament Eucharystii. Następnego dnia umarł na krzyżu.

Triduum Paschalnestanowi szczyt roku liturgicznego. Celem i treścią obchodu jest bowiem celebracja tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Msza święta w

 • Wielki Czwartek- pamiątka – Ostatniej Wieczerzy – to dzień ustanowienia przez Chrystusa sakramentu Eucharystii i  kapłaństwa . W tym dniu składamy Bogu dziękczynienie, że pozostał z nami jako  Żywy Chleb. Po liturgii opróżnia się tabernakulum, w którym przez cały rok przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Odtąd aż do Nocy Zmartwychwstania pozostaje ono puste, a Eucharystia zostaje przeniesiona do specjalnie przygotowanej kaplicy – ołtarza adoracji, zwanej „Ciemnicą”. Tam wierni czuwają, wspominając modlitwę Jezusa w Ogrójcu Jego pojmanie i przesłuchania. W ten sposób wchodzą w czas męki Chrystusa.
 • Wielki Piątek– dzień męki i śmierci Zbawiciela – cały dzień trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy, odprawiana jest Droga Krzyżowa. Wszystkich wiernych obowiązuje ścisły post. W czasie liturgii odczytuje się opis Męki Pańskiej według św. Jana, a po modlitwach w intencji całego świata następuje najważniejsza centralna część wielkiego piątku – adoracja Krzyża. Podczas wszystkich obrzędów milczą organy i dzwony. Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Grobem Pańskim. Monstrancja jest przykryta białym welonem na pamiątkę całunu, którym spowito doczesne szczątki Jezusa. Tego wieczora i przez cały następny dzień trwa adoracja w ciszy.
 • Wielka Sobotadzień ciszy i adoracji w Grobie Pańskim – wierni niosą do kościołów tzw. „święconkę”, czyli koszyk wypełniony potrawami o symbolicznym znaczeniu: jajka są symbolem nowego życia, baranek – zmartwychwstania Chrystusa, chleb gwarantuje dobrobyt i nawiązuje do Ciała Pana Jezusa, wędlina to symbol dostatku, sól natomiast chroni przed zepsuciem. Wielu chrześcijan gromadzi się także na modlitwie przy Grobie Pańskim.

Po zachodzie słońca rozpoczynają się obchody tzw. Wigilii Wielkanocnej- najbogatsza i najpiękniejsza liturgia. Jest to początek celebracji Zmartwychwstania. Obrzędy liturgii  składają się z 4 części: Liturgii Światła, Liturgii Słowa, Liturgii Chrzcielnej (w czasie której chrzci się katechumenów, a wspólnota odnawia przyrzeczenia chrzcielne) oraz Liturgii Eucharystycznej. W niektórych parafiach na zakończenie obrzędów odbywa się jeszcze procesja rezurekcyjna, ale najczęściej jest ona przenoszona na niedzielny poranek ze względów praktycznych. Wigilia Wielkanocna kończy okres Triduum Paschalnego. Rozpoczyna się oktawa Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli Białej – czyli Uroczystości Bożego Miłosierdzia.

Plan przeżycia triduum paschalnego w Przedborzu;

Wielki Czwartek – o 18.00 –  msza wieczerzy Pańskiej i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy adoracja do 21.00

Wielki Piątek – dzień męki i śmieci Zbawiciela – całodzienna adoracja w ciemnicy ( 7.00 – 21.00). ( Adorujmy cierpiącego Chrystusa, aby nie czuł się sam !!!)

 • 15.00 – Nowenna do Bożego Miłosierdzia.
 • 16.30 Droga Krzyżowa
 • 18.00 Liturgia Męki Pańskiej
 • 19.00 – 21.00 Gorzkie Żale i adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Wielka Sobota – całodzienna adoracja w Grobie Pańskim ( 7.00 – 19.00)

 • poświęcenie pokarmów na zewnątrz świątyni na stół wielkanocny ( co godzinę 9.00,  10.00, 11.00 i 12.00)
 • 15.00 – Nowenna do Bożego Miłosierdzia.
 • 19.00 – wigilia paschalna.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 • 6.00 procesja rezurekcyjna i msza św.
 • 9.30 msza św.
 • 11.00 msza św.

Wszystkich Was proszę o przeżywanie z wiarą i pobożnością tych zbawczych wydarzeń – starajmy się tak podzielić, aby każdy mimo ograniczeń mógł uczestniczyć choć w jednym z tych dni w kościele  oraz naszych domach – niech stanął się Domowymi Kościołami.

Wszystkim moim parafianom i gościom życzę owocnych i głębokich przeżyć paschalnych.

z darem modlitwy ks. proboszcz

Brak możliwości komentowania.