Ważne informacje dla wiernych

Drodzy parafianie !!!

Choćby wokół było ciemno i wszystko wydawało się bez sensu – pamiętaj trzymaj się Boga –a zwyciężysz!!!

Czasy obecne, które teraz przeżywamy są trudne dla nas wszystkich, których nikt z nas nigdy się nie spodziewał; strach, niepewność, lęk o siebie i bliskich. Jesteśmy jednak ludźmi wierzącymi, którzy ufają i wierzą, że Bóg chce nam w tym wszystkim coś ważnego powiedzieć, że nas nigdy nie opuści, a okaże Swoją moc.

Ważne jest, abyśmy nie tracili ducha, ale wołali ufnie do Boga w modlitwie, zwłaszcza teraz w naszych rodzinach, wspierali się wzajemnie dobrym słowem i konkretna pomocą osobom starszym i samotnym.        Bardzo wszyscy przeżywamy, że mamy utrudnione korzystnie z życia religijnego w naszych świątyniach, ale przy pomocy Bożej przetrwamy ten trudny czas.         Mam nadzieję, że umocnieni w wierze i stęsknieni za spotkaniem z żywym Bogiem w Słowie Bożym, sakramentach św, a zwłaszcza w Eucharystii jeszcze bardziej będziemy doceniać dar wiary.

W czasie epidemii w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nasze i innych ludzi stosujmy się do decyzji władz państwowych i kościelnych. Znamy nowe rozporządzenia o ograniczeniu udziału wiernych w nabożeństwach do 5 osób. W pierwszej kolejności niech będą Ci co zamówili intencje mszalną.

Zachęcam do duchowej łączności z parafią przez słuchanie w wszystkich nabożeństw z naszej świątyni w Radio na fali Fm; 87,6 w piątek o 16.30.

Spowiedź św.  będzie sprawowana w bocznej kaplicy kościoła na życzenie lub umówić się telefonicznie, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Codziennie o 15.00 jest adoracja Najświętszego Sakramentu, koronka do miłosierdzia Bożego i możliwość spowiedzi.

Nie będzie odwiedzin chorych z racji I piątku i przedświątecznych, chyba że na specjalne życzenie wcześniej umawiając się telefonicznie.

Odnośnie praktykujących I piątki i soboty miesiąca – np.; młodzież bierzmowana to nie musi dopełnić tego obowiązku, ale skorzysta za miesiąc. Nie musi zaczynać od nowa. Niech ten czas przyczyni się przewartościowań, by okazały się wielkie sprawy Boże i ludzkie.

Wszystkich Was otaczam swoją modlitwą i z serca błogosławię  Wasz –  ks. Proboszcz

 

 

                                                           KOMUNIKAT KURII                   25 .03. 2020 r.

 

W zaistniałej sytuacji kolejnych obostrzeń przepisów dokonywanych przez władze państwowe Kuria Diecezjalna w Rzeszowie przekazuje następujące decyzje i wytyczne Biskupa Rzeszowskiego:

 

  1. Biskup Rzeszowski udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i inne święta nakazane wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terytorium Diecezji Rzeszowskiej. Dyspensa jest ważna od dnia 28 marca 2020 r. aż do odwołania.
  2. Wierni są proszeni, aby dostosowali się do zarządzeń władz państwowych.
  3. Kościoły mają pozostać otwarte dla wiernych.
  4. Księża mają obowiązek być gotowi do udzielenia posługi sakramentalnej wobec wszystkich wiernych, którzy o nią proszą.
  5. Należy odwołać nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odprawiane publicznie w kościołach. Wierni są proszeni, aby odprawiali te nabożeństwa indywidualnie lub w rodzinach, bądź też uczestniczyli w nich przez środki społecznego przekazu. U nas droga krzyżowa z świątyni w Przedborzu będzie transmitowana w Radio Fm; 87,6 w piątek o 16.30
  6. Obrzędy pogrzebu należy ograniczyć do stacji na cmentarzu. Mszę Świętą pogrzebową należy odprawić tylko z udziałem najbliższej rodziny.(5 osób)
  7. Należy odwołać zwyczajowe wizyty u chorych z okazji pierwszego piątku lub pierwszej soboty miesiąca. Duszpasterze mają obowiązek udać się z posługą sakramentalną do chorego na wezwanie. Przy udzielaniu posługi należy przestrzegać ściśle wszystkich zasad higieny.
  8. Odpowiadając na apel papieża Franciszka proszącego o modlitwę w intencji całej ludzkości zagrożonej pandemią, wzywamy wszystkich wiernych, a szczególnie członków Żywego Różańca, do solidarnej modlitwy różańcowej w swoich domach i rodzinach. Niech poszczególne parafialne Róże Różańcowe podzielą sobie każdy dzień tygodnia w taki sposób, by całe dni były wypełnione modlitwą różańcową. Niech to będzie nasz wielkopostny dar złożony Bogu w tym trudnym czasie.
  9. Pozostałe wcześniejsze wytyczne Biskupa Rzeszowskiego pozostają bez zmian. Nowe wytyczne dotyczące sprawowania liturgii Wielkiego Tygodnia zostaną przekazane w najbliższym czasie.

Ks. Piotr Steczkowski -Kanclerz kurii

 

 

Brak możliwości komentowania.