Czym jest komunia święta duchowa?

Kościół zachęca nas, a szczególnie teraz w czasie epidemii koronawirusa, gdy mamy utrudnienie z naszą obecnością na niedzielnej Mszy św., aby przyjmować Jezusa w sposób duchowy – tzw.; komunia duchowa. Jest to akt duchowy, modlitewny, polega na wzbudzeniu w swoim sercu gorącego pragnienia zjednoczenia z Jezusem tak jak to się dzieje wówczas, gdy przyjmujemy komunię św.

         Praktyka ta zakłada miłość do Jezusa i pragnienie bycia z Nim w szczególnej jedności, wiarę w Jego realną obecność w Eucharystii, świadomość jak wielkim jest ona darem i w związku z tym gorące pragnienie jej przyjęcia. Samo przyjęcie komunii duchowej może być bardzo proste i mieć formę krótkiej modlitwy czy wręcz aktu strzelistego. Na przykład: „Wierzę, Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny w Eucharystii. Kocham Cię! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem. Przyjdź do mojego serca, oddaję Ci się cały! Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie!”  Zaleca się ją szczególnie tym, którzy nie mogą uczestniczyć w mszy świętej (zwłaszcza niedzielnej) – a więc chorym, opiekującym się nimi, uwięzionym, niebędącym w stanie dotrzeć do kościoła. Ale mogą ją przyjmować także wszyscy inni, także wówczas, gdy danego dnia uczestniczyli już lub zamierzają uczestniczyć w Eucharystii. Można komunię duchową praktykować wielokrotnie w ciągu jednego dnia. Warunkiem jej przyjęcia jest również stan łaski uświęcającej. Korzystajmy z niej często, aby duchowo jednoczyć się z najlepszym Lekarzem duszy i ciała – z Chrystusem.

 

Brak możliwości komentowania.