Bierzmowanie -wezwanie do świadectwa wiary

DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ PROSIMY

30 maja 2019 roku o godzinie 18:00 nasza parafia przeżywała bardzo podniosłą uroczystość. Pełnię Darów Ducha Świętego z rąk ks. Bp Jana Wątroby otrzymało 101 osób przygotowanych do tego ważnego wydarzenia przez swoich kapłanów. W tym dniu młodzież z naszej parafii, Domatkowa i Niwisk przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania zgromadziła się przed ołtarzem Jezusa Chrystusa, aby prosić Go o błogosławieństwo, potrzebne łaski, świadczenie o swojej wierze oraz zdobywanie świętości na co dzień. Do wszystkich zgromadzonych na Eucharystii ks. bp skierował słowo homilii, w którym zachęcał do odważnego trwania przy Chrystusie i wytrwałego rozwijania otrzymanych podczas sakramentu bierzmowania Darów Ducha Świętego.

Bierzmowanie to nie jest meta. To nie jest koniec przygody z kościołem. To jest początek możliwej przygody i przyjaźni z Bogiem. Sakrament bierzmowania powinien być tym momentem, kiedy odkrywamy, że droga z Panem Jezusem będzie najwspanialszą przygodą, przygodą całego życia. Po przyjęciu tego sakramentu człowiek w sposób jeszcze bardziej aktywny powinien włączać się w dzieło ewangelizacji oraz w życie wspólnoty parafialnej. Duch Święty to Bóg działający w człowieku. Jeśli pozwolimy Duchowi Bożemu, by nami kierował, jeśli poddamy nasze życie Jego mocy, miłości i natchnieniom, to zobaczymy bardzo konkretne owoce. Pojawią się w nas talenty do czynienia dobra. Nasze naturalne zdolności zostaną wzmocnione tak, aby były na chwałę Boga. Te Boże talenty nazywamy „Darami Ducha Świętego”. Człowiek poddany Duchowi Świętego staje się lepszy, pełniejszy, piękniejszy. Jest bogatszy duchowo, bardziej odporny na zło, na pokusy. Po prostu szczęśliwszy.

W dniu bierzmowania podczas Mszy Świętej ks. Bp Jan Wątroba dokonał także uroczystego poświęcenia naszego nowego tabernakulum, które zostało zainstalowane kilka miesięcy temu. Na koniec Eucharystii ks. Bp udzielił zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa.

Brak możliwości komentowania.