Wypominki roczne za naszych zmarłych w 2022 cz. III

Wypominki Roczne 2022  – część III

Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi, których śmierć zabrała z tej ziemi. Racz przyjąć tę modlitwę, a przez nieskończone Miłosierdzie Twoje, zmiłuj się nad duszami zatrzymanymi w czyśćcu, które muszą odpokutować za swoje grzechy, zanim wejdą do Twojej chwały. Ześlij im Ducha Twego, Pocieszyciela, aby je oświecił światłem i Twoją łaską oraz umacniał w nadziei Twego Miłosierdzia. Racz je wprowadzić do Królestwa Twojej chwały za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Twoich świętych, jak również przez modlitwy Twego świętego Kościoła i nas wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy błagamy dla nich o Twe zmiłowanie.   

         Tobie Boże, Ojcze miłosierdzia polecamy zmarłych rodziców, rodzeństwo, przyjaciół; kapłanów pracujących i pochodzących z naszej parafii, ks. Józef Adamczyk, ks. Henryk Florek, ks. Władysław Jędrzejewski, ks. Tomasz Bułat, ks. Jan Kościelny, ks. Kazimierz Bukowiec, ks. Władysław Sitko, ks. Jan Czuba, ks. Adam Stachura, ks. Jan Chmioła, księża Skwirut Józef i Roman, ks. Ryszard Kiwak, ks. Jacek Ruszel, ks. Stanisław Jaworski, ks. Bajor, ks. Piotr, ks. Tomasz, ks. Marek, ks. Marcin, ks. Mieczysław, ks. Tomasz, ks. Stanisław, ks. Józef Półchłopek, ks. Tadeusz Porzuczek, ks. Wiesław Augustyn; oraz zmarłych budowniczych i dobrodziejów naszej świątyni oraz zmarłych polecanych w naszych modlitwach wypominkowych; Adela, Władysław Sitko, Paweł Mastalerz, Stanisław Świder, Władysława i Stanisław Ryskala, Stefania Fijał, Stanisław i Bronisława Lech//Ofiara Jan, Maria, Stanisław, Józef, Jan, Maria Filipek, Janusz Stopa, Sylwester Siuzdak i dusze w czyśćcu cierpiące// Maria i Józef Pas, Aleksandra i Tomasz Sikora// Zofia Draus, Julia, Jan Świątek, Władysława, Władysław Draus// Sylwia Biesiadecka, Mariusz, Aleksandra Żądło, Maria, Mieczysław Biesiadecki// Snopkowski Wojciech, Zofia, Marian, Józef, Piotr Safin// Kazimierz, Bogdan Kamiński, Mariusz Ozimek, Stanisław Gąsior// Stefania, Kazimierz Haracz, Jan, Julia Saj// Andrzej, Wiktoria, Stanisław Łagowski, Ludwik, Antonina, Józef, Wacław Zieliński// Helena, Władysław Kiwak, Piotr, Julia Jakubiec// Rozmus Stefania, Bronisław, Mikołaj, Kowalska Zofia// Jan i Katarzyna Kołodziej, Stefania i Wincenty Harasiński, Maria i Władysław Snopkowski// Kowalski Andrzej, Antoni, Anna, Antoni, Jan, Halat Czesław, Zofia, Kowalska Bronisława// Depa Jakub, Karolina, Wincenty, Józefa, Wojciech// Proczek Hanna, Franciszek, Rozalia, Wojciech, Kołodziej Piotr, Julia, Stanisław// Sarama Stefania, Michał, Janina, Jan, Starzec Zofia, Franciszek// Kwiatkowska Antonina, Ludwik, Władysław// Janusz Gąsior, Aleksandra, Władysław Żądło// Kret Janina, Jan, Julia, Antoni, Furtak Władysława, Józef, Gaweł Stefania, Władysław, Skóra Józef, Paduch Józef, Antoni// Józef Szpak, Weronika Rząsa// Szędzioł Józefa, Stanisław// Świątek, Maria, Ludwik, Julia, Wojciech, Starzec Zofia, Wojciech// Wójtowicz Bronisław, Józef, Zofia, Darłak Józef, Maria i zmarli z rodziny Darłak i Wójtowicz// Anna, Franciszek Wiącek, Helena, Antoni, Józef, Michał Wiącek, Wiktoria, Piotr, Urszula, Jan Pas, Julia, Józef Dziewit, Władysława, Władysław Korzępa, Maria Dryglas// Draus Józef, Jan, Władysław, Bronisława, Maria, Jan, Aleksander Świątek , zmarli z rodziny Tyrpin, Łucja Nowak, Maria Plis, dusze w czyśćcu cierpiące// Filipek Anna, Stefan, Jan, Kazimierz, Marcin, Janusz, Surowiec Walenty, Maria, Draus Aniela, Andrzej Wiewióra, Józef, Beata Lenart, Eugeniusz Brzyszcz, Maria Kuca, Józef Rędziniak// Pastuła Julia, Jadwiga, Maria, paulina, Katarzyna, Józef, Eugeniusz, Jan, Roman, Kapuściński Jadwiga, Rozalia, Zofia, Józef, Stanisław, Józef, Jan, Bebło Stefania, Maria, Stanisław, Jan, Franciszek, Władysław, Smejlis Zofia, Piotr, Opiela Gabriela, Ozimek Stefania, Bronisław, Jan, Karolina Ziemkiewicz, Popielarz Stefania, Helena, Jan, Piotr, Strzelecki Jan, Maria Kwiecień// Buta Kazimierz, Krok Wojciech, Ludwika, Eugenia, Kasza Zofia, Stanisław// Mazur Jan, Julia, Franciszek, Maria, Piotr Kret// Świątek Maria, Kazimierz, Leszek, Bajor Jan, Roman, Kosiorowski Bolesław, Biesiadecka Natalia, Wiewióra Anna, Julian Perlicki//  Saj Eugenia, Józef, Piekarska Weronika, Jan, Saj Józefa, Antoni, Aniela, Stanisław, Czesława Zielińscy// Rozmus Anna, Paweł, Stefania// Krzemińscy Janina, Henryk, Maria, Józef, Bieleń Józefa, Adam, Saj Józef// Maria, Mieczysław, Sylwia Biesiadecka, Julia, Józef Wiącek, Tadeusz Żądło// Porzuczek Adam, Maria, Stefan, ks. Tadeusz Porzuczek, ks. Henryk Florek, ks. Józef Adamczyk, Jan, Edward Opiela// Bryk Antonina, Franciszek, Bolesław, Ryszard, Władysław, Chmielowiec Tadeusz, Karolina Gałda// Janina, Paweł, Marek Grabiec, Franciszek Wojciechowski, Maria, Jan, Tadeusz Ragan// Anna Wiewióra// Miazga Maria, Władysław, Bieleń Łucja, Józef, Ziółkowski Wawrzyniec, Miazga Wiktoria, Jan, Popielarz Zbigniew, Augustyn Karolina, Wojciech, Maria, Tadeusz// Łowczyk Maria, Antoni, Bronisława, Teresa// Widak Emilia, Władysław, Dłużeń Stanisław, Pas Zofia, Jan, Widak Stefania, Michał, Marian, Stanisława Świniuch, Karolina Broda, Janina Białek// Saj Leszek, Czesław, Sławomir// Michał, Michalina, Mieczysław Bryk, Stanisław, Zofia, Wiesław Rauch, Antoni, Henryka Bednarz// Pas Józef, Ludwik, Stefania Wójtowicz i dusze w czyśćcu cierpiące//

Koronka do miłosierdzia Bożego….Dobry Jezu, a nasz Panie… 

Boże Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj wszystkim wiernym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. O Maryjo, Matko dusz w czyśćcu cierpiących, uproś im jak najszybsze uwolnienie z czyśćca i wieczny odpoczynek w niebie. Amen                                                                                                              

 

Brak możliwości komentowania.