Wypominki roczne za naszych zmarłych w 2022 cz. II

Wypominki Roczne 2022 w parafii św. Józefa w Przedborzu – część II

Święty Boże, Ty ukoronowałeś Maryję na Królową niebios, spraw prosimy, aby nasi zmarli radowali się na wieki w Twoim królestwie razem ze wszystkimi świętymi Twoimi.                      Tobie Boże, Ojcze miłosierdzia polecamy dusze naszych zmarłych; rodziców, rodzeństwo, kapłanów pracujących i pochodzących z naszej parafii, ; ks. Józef Adamczyk, ks. Henryk Florek, ks. Władysław Jędrzejewski, ks. Tomasz Bułat, ks. Jan Kościelny, ks. Kazimierz Bukowiec, ks. Władysław Sitko, ks. Jan Czuba, ks. Adam Stachura, ks. Jan Chmioła, księża Skwirut Józef i Roman, ks. Ryszard Kiwak, ks. Jacek Ruszel, ks. Stanisław Jaworski, ks. Bajor, ks. Piotr, ks. Tomasz, ks. Marek, ks. Marcin, ks. Mieczysław, ks. Tomasz, ks. Stanisław, ks. Józef Półchłopek, ks. Tadeusz Porzuczek, ks. Wiesław Augustyn i zmarłych budowniczych, dobrodziejów naszej świątyni oraz zmarłych polecanych w wypominkach; Niezgoda Genowefa i Jan, Drożdż Katarzyna, Józef, Bryk Piotr i Julia, Bryk Julian, Roman, Michał, Józef, Eugeniusz, Kimbar Stanisława, Spaczyńska Weronika, Arabasz Maria, Ocimek; Władysław, Marianna, Maria, Helena, Janina, Józef oraz dusze w czyśćcu cierpiące//  Draus Władysław, Czesław, Zofia, Rozalia i Wojciech, Kluk Maria, Henryk, Przydział Jan, Grażyna oraz dusze w czyśćcu cierpiące// Wiącek Jan// Turek Maria, Jan, Zuber Anna, Józef, Adam Turek, Drałus Czesław, Chrzanowski Edward, Aniela, Mirosław Saj, dusze w czyśćcu cierpiące // Staroń Maria i Władysław, Jan, Zbigniew// Jemioło Maria, Michał, Wardęga Jan, Stefan, Stanisława, Kozioł Maria, Franciszek i zmarli z rodziny; Krutys i Źródło// Wilk Marian, Adela, Rybicki Henryk// Gałda Antoni, Elżbieta, Rozalia, Warunek Jakub, Stefania, Karolina// Kiwak Helena, Władysław, Saj Eugenia, Józef, Proczek Anna, Józef, Bernadzki Władysław, Józefa, Jakubiec Genowefa, Jan, Julia, Piotr Jakubiec, Zielińska Czesława// Jemioło Franciszka, Jan, Antoni, Opiela Maria, Kazimierz, Nogieć Jan, Anna Hoover, Krzysztof Białek// Bieleń Maria, Ignacy, Henryk, Józef, Filipek Maria, Jan, Józef// Loda Marian, Rozalia Sarama// Świątek Jan, Kuca Maria, Wojciech, Kazimierz, Jan, Świątek Magdalena, Ignacy, Mierzejewski Jan, Helena, Zielińska Aniela, Orzech Stefania, Michał i zmarli z rodziny Świątek i Kuca// Mazur Helena, Franciszek, Katarzyna, Henryk, Sudoł Adam, Anna, Stanisław, Genowefa// Polek Aleksander, Józef, Darłak Maria, Józef  i zmarli z rodziny Darłak// Zieliński Wacław, Ryszard Ciężkowski oraz dusze w czyśćcu cierpiące// Ofiara Jan, Siuzdak Sylwester, Stopa Janusz, Guzior Maria, Stanisław, Jan, Helena, Filipek Maria, Stanisław, Józef//  Sarama Władysława, Józef, Mazan Anna, Józef// Marek Monika, Franciszka, Marcin// Brzyszcz Maria, Antoni, Franciszka, Jan Brzyszcz, Orzech Antonina, Józef, Michał// Siębor Zofia, Roman, Tylutki Apolonia, Antonii// Bryk Barbara, Stanisława, Michał, Orzech Katarzyna, Jakub// Gąsior Stanisław, Sieliło Maria// Grzegorz Wiktor// Feret Bronisława, Jan// Rolek Czesław, Kosiek Elżbieta, Stanisław, Wiącek Anna, Franciszek, Dziewit Julia, Józef, Wiącek Helena, Antoni// Cebula Andrzej, Aleksandra// Sojka Jan, Katarzyna, Stanisław, Bryk Władysław// Sudak Aleksander, Józef, Janina, Bezak Antoni, Józefa// Sarama Julia, Jan, Anna, Józef i zmarli z rodziny Szewc// Barnadzka Katarzyna, Jan, Joanna, Stanisław, Różański Roman, Michalina, Bernard, Świder Kazimierz, Szczepanek Paweł, Maria//Białek Agata, Jan, Stanisław, Żądło Stanisława, Władysław// Kaczor Stanisław, Marek, Czesnowska Julia, Józef, Jan, Helena, Tylutka Zofia, Grażyna, Niezabitowska Karolina, Władysław, Józef// Kluk Józef, Kasza Apolonia, Michał// Julia, Jan, Kazimierz Biesiadecki, Anna, Józef, Adam Proczek// Stanisław Filuba, Stanisław, Kazimierz, Maria Żądło// Halat Jan, Aniela, syn Jan, Żądło Jan, Roman, Kozłowski Aleksander, Jemioło Maria, zmarli z rodziny; Wilk, Fornek, Marek// Jan Mazur, Tylutka Danuta, Edward, Helena, Stanisław// Władysława, Aniela, Jan  Olszowy, Depa Julia, Piotr, Franciszek, Czesław Wojcieszek// Feret Józefa, Andrzej, Pas Józef, Anna i Jan, Pas Władysław, Lucyna, Sarama Anna, Franciszek// Draus Julia, Józef// Aniela, Maria, Antoni, Honorata Drałus, Anna, Józef Reguła, Bryk Aniela, Stefania, Maria, Jan Dryja// Porzuczek Józef, Franciszek, Stanisława Saj// Sarama Piotr, Barbara, Michał, Stefania, Jan, Janina// Sitko Stefania, Jan, Władysław, Krzysztof Sarama// Mycek Janina, Józef// Łojek Maria, Edward, Bryk Maria, Eugeniusz, Popielarz Aniela, Jan, S. Gracjana Popielarz, Józef, Władysława, Stanisław, Krystyna, Rita, Kazimierz, Sabina Popielarz, Bryk Piotr, Julia, Józef, Anna, Michał, Anna, Bryk Roman, Julianna, Spaczyńska Weronika, Józef, Kimbar Stanisławy, Pawła, Arabasz Maria, Stefan, Ryszard oraz dusze w czyśćcu cierpiące// Sarama Piotr// Żądło; Roman, Rozalia, Józefa, Tomasz i Zofia, Stefan, Maria, Antoni i Stanisława, Jan, Władysława, Aniela, Stanisław Żądło, Jan, Kunegunda, Zygmunt, Jan, Aniela Rozmus, Bronisław, Stefania, Paweł, Stefania Rozmus// Zofia, Czesław Halat, Aniela, Józef, Stanisław Wsolak, Magdalena Zapała oraz zmarli z rodziny; Halat, Kowalski, Wsolak, Rzepka// Haracz Józefa, Józef, Sarama Ludwika, Michał, Stefania// Popielarz Adolf, Stanisław, Guzior Maria, Woźniak Marian, Draus Zofia// Wiącek Jan, Zofia, Józef, Maria, Mazur Maria oraz dusze w czyśćcu cierpiące // Koronka…         O Boże mój, miłuję Cię nade wszystko dla Twej nieskończonej dobroci i żałuję z całego serca, że Ciebie, moje Dobro Najwyższe, tak wiele razy obraziłem. Udziel mi swej łaski, abym wytrwał w dobrym i nie powracał już do dawnych moich grzechów. Zmiłuj się nade mną, a także nad duszami cierpiącymi w czyśćcu, które miłują Cię z całego serca i ze wszystkich swoich sił. Wysłuchaj błagania, jakie zanoszę za nimi i udziel mi łaski, o którą proszę przez ich wstawiennictwo. Miej litość nade mną i nad biednymi duszami w czyśćcu.
 O Maryjo, Matko dusz w czyśćcu cierpiących, uproś im jak najszybsze uwolnienie z czyśćca i wieczny odpoczynek w niebie. Amen.
 

Brak możliwości komentowania.