Pożegnaliśmy naszego rodaka śp. ks. Tadeusza Porzuczek

OSTATNIE POŻEGNANIE KS. TADEUSZA

W sobotę 13 lutego 2021r., w naszej parafialnej wspólnocie odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Ks. Tadeusza Porzuczek. Rodzina i parafianie zebrali się tego dnia, aby podziękować za całe 86 lat życia i 58 lat kapłaństwa naszego rodaka. Zamknęła się księga Jego ziemskiego życia, aby otworzyć się na nową – wieczną rzeczywistość. Tym razem powrócił do nas z Kanady już na stałe, aby złożyć swoje doczesne szczątki na tutejszym cmentarzu – zgodnie ze swoją ostatnią wolą i by oczekiwać na zmartwychwstanie.

Mszy św. pogrzebowej przewodniczył pochodzący z naszej parafii ks. Stanisław Saj, w asyście kilku kapłanów z pobliskich parafii. Podczas kazania wygłoszonego przez ks. Józefa mieliśmy okazję wspomnieć życie ks. Tadeusza, które doskonale podsumowują słowa wybrane jako jego motto: „Ciesz się życiem, jakie je masz, bo je nie kupisz za żaden grosz, jaki masz”.

Ks. Tadeusz był nie tylko dobrym i gorliwym kapłanem, ale przede wszystkim był dobrym człowiekiem o wielkim sercu, mocnej wierzy i pogodnym duchu. Kochał całym sercem Boga i drugiego człowieka. Każdy, kto zetknął się z nim, może potwierdzić, że ks. Tadeusz nigdy nie przeszedł obojętnie obok drugiego człowieka. Zawsze z uśmiechem i troską rozmawiał z ludźmi. Niektórzy pewnie pamiętają, że w sutannie zawsze miał mnóstwo słodyczy, którymi częstował zarówno młodszych, jak i tych starszych. Podczas wakacyjnych pobytów w naszej parafii, ks. Tadeusz wnosił w życie wiele ciepła i radości. Lubił się modlić w naszej świątyni, odprawiał tu msze św., udzielał sakramentów, głosił z wiarą Słowo Boże – pragnął nieść Boga wszystkim ludziom poświęcając całe swoje serce. Pomagał nie tylko duchowo, ale i materialnie. Dbał o naszą świątynię, fundując szaty liturgiczne czy kielich, ale także podczas odwiedzin naszej szkoły sponsorował wiele nagród i upominków.

Ks. Tadeusz przekazał nam ogromną lekcję – cieszyć się życiem i mądrze przeżywać czas na ziemi, aby kiedyś móc radować się życiem wiecznym. Takiego właśnie go zapamiętamy – zawsze uśmiechniętego, chętnego do rozmowy z każdym.

Ostatnie lata Jego życia wypełnione były krzyżem choroby i cierpienia, które jednak przeżywał z Chrystusem w ciszy, aż do 15 stycznia br., kiedy z bólem przyjęliśmy wiadomość o Jego odejściu do Domu Ojca. Ufamy jednak, że już teraz, śp. Ks. Tadeusz doświadcza wiecznej radości ze świętymi w niebie.

Dziękujmy Bogu, że postawił na naszej drodze kapłana o tak wielkim sercu.

Ks. Tadeuszu, do zobaczenia w Niebie!

Ks. Proboszcz

 

Jezu miłosierny, który Swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem świat odkupiłeś, przyjmij do grona zbawionych naszego brata, ks. Tadeusza.

 

Poniżej zamieszczamy fotorelację z uroczystości pogrzebowych oraz kilka zdjęć z pielgrzymki parafialnej z 2016r., w której uczestniczył ks. Tadeusz.

 

 

Brak możliwości komentowania.