Imieniny Maryi

WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MARYI

 

12 września Kościół wspomina Najświętsze Imię Maryi. Są to zatem imieniny Matki Bożej. Imię Maryi czcimy w Kościele w sposób szczególny, ponieważ należy ono do Matki Boga, Królowej nieba i ziemi, Matki miłosierdzia. My także uczciliśmy to święto, udając się po skończonej Eucharystii pod grotę, aby śpiewem uczcić ten dzień.

Maryja jest naszą Matką od chwili, gdy jej Syn konając na Krzyżu powierzył Jej nas. Odtąd nie wypuszcza nas ze swoich miłujących dłoni.

Patrząc na piękne oblicze Maryi możemy dostrzec piękno, dobro i miłosierdzie Boga. Niech Maryja nauczy nas przekazywać współczesnym ludziom to Boże piękno i dbać też o piękno serc w czynieniu dobra przed Bogiem.

 

Idąc Jej śladami – nie zbaczasz z drogi; prosząc Ją – nie tracisz nadziei; myśląc o Niej – nie błądzisz; kiedy Ona Cię podtrzymuje – nigdy nie upadasz; nie lękasz się, kiedy Ona strzeże; nie męczysz się, kiedy prowadzi. W niebezpieczeństwach, w uciskach, w wątpliwościach – myśl o Maryi, Maryję przyzywaj. Niech nie schodzi z ust i nie znika z serca Jej imię, nie trać z oczu wzoru Jej postępowania, aby wybłagać Jej modlitewną pomoc.

 

Dziękujmy Panu Bogu za Tę, której tyle zawdzięczamy, która jest dla nas drogą prowadzącą do Chrystusa. Przez wstawiennictwo Matki Bożej polecajmy Bogu sprawy naszej Ojczyzny – zawsze ze zrozumieniem, z wielkim szacunkiem i miłością wymawiajmy imię ‘Maryja’.

 

Ks. Proboszcz

Brak możliwości komentowania.