Życzenia wielkanocne

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

„Panie, wszystko się zmieniło. Śmierć jest pokonana, niebo się otworzyło…”

Drodzy parafianie i wszyscy odwiedzający naszą stronę parafialną!

Na te radosne święta Zmartwychwstania Pana Jezusa życzę Wam, aby ten czas odnowił waszą przyjaźń z Jezusem i ożywił wasze pragnienie wiernego podążania za Nim, byśmy mogli stać się Jego przykładnymi i godnymi naśladowania uczniami. Niech spotkanie z Nim w Poranek Wielkanocny umacnia wiarę w Jego żywą obecność w naszym życiu, w Jego słowie, w sakramentach św. i zawsze prowadzi nas do spotkania z Nim w Eucharystii i drugim człowieku. Choć to trudny czas dla świata, Kościoła i każdego, ale niech po nim przyjdzie tylko umocnienie naszej wiary w obecność żywego Boga w nas i w naszych rodzinach. Niech w przeżywaniu radości towarzyszy Wam błogosławieństwo Tego, który zwyciężył śmierć, przynosząc nam wieczne zbawienie.

Wasz duszpasterz

Brak możliwości komentowania.