Nawróćcie się do Pana całym swym sercem

CZAS WIELKIEGO POSTU

Wkroczyliśmy w okres Wielkiego Postu. Jak go przeżyć, żeby nie był tylko czasem odkrywania kolejnych kartek z kalendarza?

Przez cały ten czas Kościół przybliża nam mękę Pana poprzez pieśni wielkopostne, nabożeństwa Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali. Czas Wielkiego Postu jest jednym z najbardziej płodnych duchowo okresów roku liturgicznego. Przygotowuje nas do Świąt Wielkiej Nocy, w których przeżywamy tajemnicę przejścia Jezusa ze śmierci do życia. Wymaga więc od nas ogromnego duchowego zaangażowania. Jeszcze bardziej pokazuje nam, że potrzebujemy Jego prawdy i miłosierdzia, zwłaszcza tam, gdzie naszych ludzkich sił brakuje.

Wejdźmy w ten święty czas łaski Bożej i trwajmy w naszych postanowieniach stawania się lepszymi dla siebie, dla innych i dla Boga. On towarzyszy nam w naszych zmaganiach i kocha nas aż do wydania swojego Syna na śmierć za nasze grzechy.

Życzę pięknego przeżywania Wielkiego Postu. Niech nas Pan Jezus prowadzi!

Ks. Proboszcz

Brak możliwości komentowania.