Szkolny przegląd kolęd i pastorałek

Hej kolęda, kolęda…

W dniu 31.01.br. w naszej szkole podstawowej przeżywaliśmy kolejny przegląd kolęd i pastorałek. Nasi młodzi artyści z wielkim zaangażowaniem wykonywali piękne kolędy i mniej znane pastorałki. Nasze Panie z Koła Gospodyń Wiejskim przypomniały nam dawne i tradycyjne u nas we wsi,; tzw.; „ Szczodraki. ” Wszyscy jeszcze raz mogliśmy poczuć piękno i bogactwo naszej tradycji bożonarodzeniowej i kultury ludowej.

Brak możliwości komentowania.