Rocznica poświecenia naszej świątyni

  1. ROCZNICA POŚWIĘCENIA NASZEGO KOŚCIOŁA

W poniedziałek 7 października 2019 roku, obchodziliśmy 40. rocznicę poświęcenia kościoła własnego, czyli parafialnej świątyni, w której gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament. Do chwili poświecenia kościół był jedynie zwykłym budynkiem. Po poświęceniu stał się „Domem Bożym: bramą niebios, arką przymierza i mieszkaniem Boga z ludźmi”. Tego aktu dokonał 07.10.1979r ówczesny ordynariusz diecezji tarnowskiej Jerzy Ablewicz.

Radujmy się więc w rocznicę poświęcenia naszego Domu Pańskiego: aby zaś radość nasza była stała, rozważajmy dobrodziejstwa, jakie tutaj na nas spływają, a przez to pobudźmy się do poszanowania darów Bożych i częstego, a chętnego ich nawiedzania. Całe nasze życie począwszy od chrzcielnicy aż do grobu, i nawet poza grób, łączy się ściśle z kościołem. Oto powinniśmy się jak najczęściej i jak najliczniej skupiać pod dobroczynnymi skrzydłami Matki – Kościoła świętego, nie tylko w dni świąteczne i uroczystości, ale jak najczęściej, jeżeli tylko zdrowie pozwoli i starać się o to, by świętym życiem dodawać mu blasku chwały. Okazujmy też miłość przez pamięć i staranie o tę świątynię, według Psalmisty: „Panie, umiłowałem miejsce mieszkania chwały twojej”. Ukochajmy Kościół i wiarę świętą całą potęgą naszych serc, korzystajmy pilnie z jego dobrodziejstw i żyjmy wiernie według jego nauki.

Dziękujmy dzisiaj Panu Bogu, że pozwolił wznieść, z Jego darów, kościół parafialny – tę „arkę przymierza”, stały symbol Jego Zbawczej obecności wśród nas. Spoglądamy z dumą i radością na tę świątynię także dlatego, że jest ona znakiem wszystkich wierzących i każdego z osobna. Módlmy się, abyśmy my sami byli Jego duchową świątynią wśród ludzi, z którymi się spotykamy, tak aby dzięki naszemu świadectwu mogli zbliżyć się do Niego.

ks. proboszcz

Brak możliwości komentowania.