Dzień Ojca

23 CZERWCA – ŚWIĘTO NASZYCH OJCÓW

Kto czci Ojca zyskuje odpuszczenie grzechów (Syr 3,3)

Dzień Ojca nie jest tak popularny, jak Dzień Matki, ale również jest obchodzony w wielu krajach na całym świecie. Dzień ten obchodzony jest w Polsce od 1965 roku. Obchodzenie Dnia Ojca, wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Jedna z mieszkanek miejscowości Spokane chciała oddać hołd swojemu Ojcu, ponieważ sam wychowywał sześcioro dzieci. Sytuacja ta miała miejsce 19 czerwca 1910 roku, jednak w 1972, prezydent Nixon, oficjalne ustanowił Dzień Ojca.

OJCIEC – słowo kojarzące się z bezpieczeństwem, zapewnieniem bytu materialnego i opieką. Rodzina pełna to matka i ojciec – nie ma i nie będzie innego modelu rodziny. Rodzina bez ojca jest okaleczona i nieszczęśliwa. Wie to ten, kto doświadczył braku ojca! Nikt inny nie może wypełnić zadań roli ojca w rodzinie. Tak było jest i będzie: Pan Bóg dając dziecku dwoje rodziców, tak bardzo różniących się od siebie pod względem biologicznym i psychicznym wiedział, co robi! W stworzeniu i wychowaniu dziecka są niezbędni i jedyni, nikt ich nie uzupełni i nie zastąpi! Miłość Ojcowska, tak bardzo różniąca się od miłości matczynej, zwykle uwidacznia się później, gdy dziecko dorasta. Nie jest tak uczuciowa i bliska jak miłość matki , ale jest niezbędna bez tej miłości świat dziecka jest jednostajny i niepełny.

 

W tym dniu módlmy się za wszystkich Ojców, by z godnością i wiarą spełniali misję do jakiej zostali powołani przez Boga!

Wszystkim Tatom, z okazji ich święta życzymy samych pogodnych dni, pełnych uśmiechu, radości i zadowolenia, aby wzorowali się na Świętym Józefie, który był troskliwym Ojcem i nauczycielem dla Pana Jezusa.

Pamiętajmy o tych Ojcach, których Bóg wezwał do siebie, aby im wynagrodził trud i poświęcenie dla swojej rodziny, by mogli cieszyć się przebywaniem z Jedynym Bogiem i Stwórcą w niebie.

 

Ks. Proboszcz

Brak możliwości komentowania.