Triduum Paschalne

ŻYĆ RYTMEM LITURGII TRIDUUM PASCHALNEGO

Obchody Wielkiego Tygodnia mają bogatą symbolikę. Wierni gromadzą się w swoich świątyniach na ceremoniach Triduum Paschalnego. Jest to najpiękniejsze w życiu chrześcijanina, że jest on zaproszony do udziału w tych wydarzeniach.

By dobrze przeżyć Wielkanoc, trzeba przeżyć Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Dać się poprowadzić symbolom i tekstom liturgicznym. Po to, by spotkać Jezusa.

Wielki Czwartek jest dniem ustanowienia Eucharystii, a zarazem Sakramentu Kapłaństwa, który tę Eucharystię sprawia;

Wielki Piątek jest dniem przeżywania męki i śmierci Chrystusa na krzyżu;

Wielka Sobota jest dniem ciszy i spoczywania Jezusa w grobie, zapowiadając wielką Wigilię Paschalną Zmartwychwstania Pańskiego.

W tych dniach dokonało się „zwycięstwo dobra nad złem, zwycięstwo miłości nad nienawiścią, zwycięstwo Chrystusa nad złym duchem”.

 

Brak możliwości komentowania.