Wszystko dla Niepodległej

  1. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Przed 100 lat, 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała upragnioną niepodległość. Czy radość tamtych dni żyje w sercach dzisiejszych pokoleń Polaków? Czy jest w nich wdzięczność dla tych, którzy o tę wolność walczyli i zabiegali? Czy żyje pamięć o trudnej historii Polski i jej chlubnych kartach?

W naszej parafii święto to obchodzono w uroczysty sposób. O godzinie 11:00 wierni zgromadzili się na Eucharystii, by dziękować Bogu za dar Ojczyzny, za dar niepodległości oraz aby świadczyć o randze tego patriotycznego święta. Przybyły Poczty sztandarowe OSP z  Przedborza i Huty Przedborskiej oraz delegacja ze szkoły. Ksiądz w wygłoszonym Słowie Bożym przypomniał o patriotyzmie, który w obecnych czasach bywa wartością pomijaną, a bez którego niemożliwa jest wolność i suwerenność Polski. Na zakończenie Mszy świętej Kapłan odczytał modlitwę za Ojczyznę Piotra Skargi. Następnie po udzielonym błogosławieństwie została odśpiewana pieśń „Boże Coś Polskę”.

Mszę świętą poprzedziło przedstawienie słowno – muzyczne „Dla Niepodległej” przygotowane przez Prezes Akcji Katolickiej wraz z chętnymi osobami z naszej parafii dla uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości. Przygotowując uroczysty występ artyści mieli możliwość wyrazić swój szacunek wobec Ojczyzny, historii i symboli narodowych, a także przedstawić niezwykły przegląd historycznych wydarzeń tworzących dzieje naszego kraju.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom przedstawienia za chęci, czas i trud włożony w przygotowanie tej wspaniałej lekcji historii i uczty dla ducha.

Patriotyzm to zgoda wśród ludzi,

To wspólna praca dla wspólnego celu

To myśl, co serca i umysły budzi.

Brak możliwości komentowania.