XVII Dzień Papieski

„IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ”

8 października 2017 roku obchodziliśmy XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Hasło to, zostało zaczerpnięte z listu apostolskiego św. Jana Pawła II „Novo Millenio Ineunte” wydanego na zakończenie Jubileuszowego Roku 2000. Już samo hasło ma stanowić zaproszenie i znak tego, że poprzez Dzień Papieski docieramy do głębi nauczania Papieża Polaka, który wypowiadając słowa „Idźmy” chce nas czynić świadkami nadziei. Organizatorzy tego dnia chcą promować chrześcijańską wizję nadziei, której wyrazicielem, piewcą i świadkiem jest św. Jan Paweł II. Dzisiaj tej nadziei w świecie, w Europie, w Polsce, w Kościele, wszystkim nam jeszcze bardziej potrzeba.

 

„Niech nasza droga będzie wspólna

Niech nasza modlitwa będzie pokorna

Niech nasza miłość będzie potężna

Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.”

Święty Jan Paweł II

Częstochowa, 18 czerwca 1983 rok

Brak możliwości komentowania.