Tydzień misyjny

Tydzień Misyjny – czas Solidarności z całym Kościołem

W najbliższą niedzielę 23 października będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny, nazywany w Polsce Niedzielą Misyjną. Przeżywany wyjątkowo w Roku Miłosierdzia, co jeszcze bardziej uświadamia nam konieczność otwarcia się na drugiego człowieka. Dzień modlitw i wsparcia duchowego, jak i materialnego misji na świecie. Po niedzieli Misyjnej następuje Tydzień Misyjny, którego hasłem są słowa ,,Ochrzczony to znaczy posłany”. W tym roku jubileuszowym przypada 90. rocznica Światowego Dnia Misyjnego promowanego przez Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary i zatwierdzonego przez Piusa XI w 1926 roku. Zaprasza nas do spojrzenia na to wspaniałe dzieło miłosierdzia zarówno co do ducha jak i co do ciała. W tym Światowym Dniu Misyjnym wszyscy jesteśmy zaproszeni do „wyjścia” jako uczniowie – misjonarze: każdy oddając na tę służbę swoje talenty, swoją mądrość, kreatywność i doświadczenie, aby nieść orędzie Bożej czułości i współczucia całej rodzinie ludzkiej. Na mocy nakazu misyjnego, Kościół troszczy się o tych, którzy nie znają Ewangelii. Do ogromnej części ludzkości nie dotarła jeszcze Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie. Jezus przyszedł do nas, aby nam wskazać drogę do zbawienia i powierzył również nam misję nauczania, aby Go wszyscy poznali aż po krańce ziemi. Nie zamykajmy serca w naszych troskach, ale poszerzajmy je na perspektywy całej ludzkości. Tym bardziej tydzień misyjny daje każdemu z nas szansę większego zaangażowania w troskę o to, aby nowinę o miłosiernej miłości Boga mógł usłyszeć każdy człowiek.

Każdy z nas dobrze wie jak trudno jest być misjonarzem, chodzić po drogach i nie mieć na stałe domu. Jak trudno mówić o Bogu, gdy się jest zmęczonym i grzeje gorące słońce.

Życzymy wszystkim misjonarzom, kapłanom, zakonnikom, zakonnicom, wiernym świeckim – ciągle liczniejszym, aby byli dobrymi głosicielami Dobrej Nowiny Chrystusa. By przemieniali serca, by były zdolne pokochać Pana i w tajemnicy Krzyża Chrystusowego znajdowali siłę do pokornej służby.

Brak możliwości komentowania.