Wizyta duszpasterska 2015/2016 – kolęda

Pragnę odwiedzić parafian, aby zanieść waszym rodzinom Boże błogosławieństwo. Niech to będzie okazja do wspólnej modlitwy, rozmowy o sprawach rodzinnych oraz o naszej wspólnocie parafialnej. Przygotujmy stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, Biblia oraz starajmy się być wszyscy.

Wtorek – 29.12.2015

od 9.00 do 21.00
odwiedzę mieszkańców Leszcz (od Pani Michaliny Guzior), Ruda, Zagacie i Kąty.

Środa – 30.12.2015

od 9.00 do 21.00
mieszkańcy Huty Przedborskiej (od Pana Mycka Mieczysława wzdłuż drogi i domy od Huciska po obydwu stronach drogi w stronę Przedborza(oprócz Zadziału) do Pana Zbigniewa Sarama.

Sobota – 2.01.2016

od 9.00 do 21.00
Przysiółek Huta Zalas od Pana Sitko Andrzeja oraz Przysiółek Kmiecie od Pani Kuna Marii.

Poniedziałek – 4.01.2016

od 9.00 do 21.00
Dworskie Pola od Państwa Jakubiec do Piwońskich i po drugiej stronie drogi od strony (Huty) czyli od Pana Safina do Kwarty Juliana.

Wtorek – 5.01.2016

od 9.00 do 21.00
Podlas za szosą od Julii Guzior – Malców po dwóch stronach do Łagowskiej Czesławy na krzyżówkach.

Czwartek – 7.01.2016

od 15.00 do 21.00
od Ludwika Orzech w stronę Kolbuszowej dwie strony drogi do Adama Turczyk.

Piątek – 8.01.2016

od 15.00 do 21.00
od Elżbiety Feret do Leja Jan.

Sobota – 9.01.2016

od 9.00 do 21.00
od Kwarty Sławomira w stronę kościoła do Tyrpin Adama.

Poniedziałek – 11.01.2016

od 15.00 do 21.00
od Zagór do Mariana Wójcickiego

Wtorek – 12.01.2016

od 15.00 do 21.00
Osiedle – od Popielarz Adolfa oraz druga strona od Starzec Krzysztofa do Jana Wiącek

Środa – 13.01.2016

od 15.00 do 21.00
od Ośrodka Zdrowia do Adama Wiącek

Czwartek – 14.01.2016

od 15.00 do 21.00
od Mycek Stanisław do Heleny Sito

Piątek – 15.01.2016

zakończenie kolędy o 18.00
2 rodziny Huta Zadział

Brak możliwości komentowania.