DYSPENSA-Episkopatu DO WSZYSTKICH WIERNYCH!

W związku z niebezpieczeństwem, jakie stwarza panująca obecnie epidemia koronawirusa, mając na uwadze pilną potrzebę ochrony zdrowia i życia ludzkiego, stosownie do kanonów 87 §1, 1245 i 1248 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do końca marca 2020 r.: osobom w podeszłym wieku,…

Czytaj więcej

Dla Pań

8 MARCA – DZIEŃ KOBIET Z okazji Dnia Kobiet pragnę złożyć wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia: samych szczęśliwych dni, zdrowia, pogody ducha, a także wielu przyjaciół i bliskich, z którymi będziecie mogły dzielić swoje sukcesy. Niech uśmiech, optymizm i zadowolenie towarzyszą Wam każdego dnia, a wszystkie troski i kłopoty odejdą w…

Czytaj więcej

Peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II POŚRÓD NAS Z racji 100-lecia urodzin Karola Wojtyły oraz jubileuszu 25-lecia Akcji Katolickiej w Polsce trwa peregrynacja obrazu i relikwii św. Jana Pawła II. Cieszymy się, że na trasie duchowego pielgrzymowania znalazła się również nasza parafia – 27 i 28.02.br.             …

Czytaj więcej

Nawróćcie się do Pana całym swym sercem

CZAS WIELKIEGO POSTU Wkroczyliśmy w okres Wielkiego Postu. Jak go przeżyć, żeby nie był tylko czasem odkrywania kolejnych kartek z kalendarza? Przez cały ten czas Kościół przybliża nam mękę Pana poprzez pieśni wielkopostne, nabożeństwa Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali. Czas Wielkiego Postu jest jednym z najbardziej płodnych duchowo okresów roku…

Czytaj więcej

Módlmy się o trzeźwość Narodu

SZCZĘŚLIWE DZIECI W TRZEŹWYCH RODZINACH W niedzielę 23 lutego rozpoczęliśmy 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tym roku przeżywamy go pod hasłem: „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach”. Patronem tego tygodnia został Kardynał Stefan Wyszyński, nazywany jednym z największych apostołów trzeźwości w dziejach polskiego narodu. Obchody Modlitw o trzeźwość Narodu…

Czytaj więcej

Chorzy – skarbem Kościoła – Dzień Chorego

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię” (Mt 11,28) Święty Jan Paweł II ustanowił Dzień Chorego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, bo właśnie w tym miejscu na świecie, Maryja objawiając się jako Niepokalane Poczęcie jednoznacznie wskazała naszą zależność od Boga.…

Czytaj więcej

Szkolny przegląd kolęd i pastorałek

Ta galeria zawiera 14 zdjęć.

Hej kolęda, kolęda… W dniu 31.01.br. w naszej szkole podstawowej przeżywaliśmy kolejny przegląd kolęd i pastorałek. Nasi młodzi artyści z wielkim zaangażowaniem wykonywali piękne kolędy i mniej znane pastorałki. Nasze Panie z Koła Gospodyń Wiejskim przypomniały nam dawne i tradycyjne u nas we wsi,; tzw.; „ Szczodraki. ” Wszyscy jeszcze…

Czytaj więcej

Parafialny opłatek

Ta galeria zawiera 41 zdjęć.

Parafialne – spotkanie opłatkowo – noworoczne dla osób starszych i samotnych w Przedborzu. Jak co roku w okresie Bożego Narodzenia – radujemy się z przyjścia Boga- Człowieka na świat. Piękną i bogatą tradycją w naszej Ojczyźnie jest organizowanie spotkań opłatkowych dla różnych grup społecznych. Po raz kolejny 12.01.br odbyło się…

Czytaj więcej

Dzień Życia Konsekrowanego

ŻYCIE KONSEKROWANE SKARBEM KOŚCIOŁA 2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. Wspominamy wówczas wydarzenie ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna – Jezusa w świątyni Jerozolimskiej. W ten dzień obchodzimy także Dzień Życia Konsekrowanego. Ustanawiając go, Jan Paweł II zwrócił uwagę na to, że ofiarowanie Syna Bożego, którego symbolem jest…

Czytaj więcej