Nawróćcie się do Pana całym swym sercem

CZAS WIELKIEGO POSTU Wkroczyliśmy w okres Wielkiego Postu. Jak go przeżyć, żeby nie był tylko czasem odkrywania kolejnych kartek z kalendarza? Przez cały ten czas Kościół przybliża nam mękę Pana poprzez pieśni wielkopostne, nabożeństwa Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali. Czas Wielkiego Postu jest jednym z najbardziej płodnych duchowo okresów roku…

Czytaj więcej

Módlmy się o trzeźwość Narodu

SZCZĘŚLIWE DZIECI W TRZEŹWYCH RODZINACH W niedzielę 23 lutego rozpoczęliśmy 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tym roku przeżywamy go pod hasłem: „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach”. Patronem tego tygodnia został Kardynał Stefan Wyszyński, nazywany jednym z największych apostołów trzeźwości w dziejach polskiego narodu. Obchody Modlitw o trzeźwość Narodu…

Czytaj więcej

Chorzy – skarbem Kościoła – Dzień Chorego

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię” (Mt 11,28) Święty Jan Paweł II ustanowił Dzień Chorego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, bo właśnie w tym miejscu na świecie, Maryja objawiając się jako Niepokalane Poczęcie jednoznacznie wskazała naszą zależność od Boga.…

Czytaj więcej

Szkolny przegląd kolęd i pastorałek

Ta galeria zawiera 14 zdjęć.

Hej kolęda, kolęda… W dniu 31.01.br. w naszej szkole podstawowej przeżywaliśmy kolejny przegląd kolęd i pastorałek. Nasi młodzi artyści z wielkim zaangażowaniem wykonywali piękne kolędy i mniej znane pastorałki. Nasze Panie z Koła Gospodyń Wiejskim przypomniały nam dawne i tradycyjne u nas we wsi,; tzw.; „ Szczodraki. ” Wszyscy jeszcze…

Czytaj więcej

Parafialny opłatek

Ta galeria zawiera 41 zdjęć.

Parafialne – spotkanie opłatkowo – noworoczne dla osób starszych i samotnych w Przedborzu. Jak co roku w okresie Bożego Narodzenia – radujemy się z przyjścia Boga- Człowieka na świat. Piękną i bogatą tradycją w naszej Ojczyźnie jest organizowanie spotkań opłatkowych dla różnych grup społecznych. Po raz kolejny 12.01.br odbyło się…

Czytaj więcej

Dzień Życia Konsekrowanego

ŻYCIE KONSEKROWANE SKARBEM KOŚCIOŁA 2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. Wspominamy wówczas wydarzenie ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna – Jezusa w świątyni Jerozolimskiej. W ten dzień obchodzimy także Dzień Życia Konsekrowanego. Ustanawiając go, Jan Paweł II zwrócił uwagę na to, że ofiarowanie Syna Bożego, którego symbolem jest…

Czytaj więcej

Nasze kochane babcie i dziadkowie

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA W tym tygodniu nasze babcie i dziadkowie będą przeżywać swoje piękne święto, które jest okazją do refleksji nad rolą dziadków w naszym życiu, więc z tej okazji pragnę złożyć Wam serdeczne życzenia: ZDROWIA, RADOŚCI, UŚMIECHU I CODZIENNEJ ŻYCIOWEJ ENERGII. OBY TROSKI WAS OMIJAŁY, A KAŻDY DZIEŃ…

Czytaj więcej

Chrzest Pański – a nasz chrzest św.

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO Święto Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia, mimo że polska tradycja pozwala przedłużyć radość jego świętowania aż do 2 lutego, zachowując bożonarodzeniowe dekoracje, szopki oraz śpiewając kolędy. Niedziela Chrztu Pańskiego odnosi nas do najważniejszego wydarzenia w naszym życiu – zawarcia przymierza z Bogiem na chrzcie świętym –…

Czytaj więcej

Objawienie Pańskie

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO Kościół Katolicki obchodzi 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji zwaną jako Święto Trzech Króli. Jest to święto chrześcijańskie związane z trzema mędrcami, którzy wędrowali do Betlejem, by oddać pokłon Chrystusowi. To nie tylko wspomnienie kilku wydarzeń z Ewangelii, to także zaproszenie do otwarcia drzwi Jezusowi, „który…

Czytaj więcej

W nowy rok z Maryją

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI „Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem” (Lb 6, 24 – 26)   Przez osiem dni, wpatrzeni w żłóbek Chrystusa Pana, rozważaliśmy tajemnicę Bożego…

Czytaj więcej